Showing 53 Result(s)
Cấu trúc RESTful API là gì ?
Phần mềm PC

Cấu trúc RESTful API là gì ?

Cấu trúc RESTful API là gì ? RESTful Structure Xu hướng lập trình Single Page như hiện nay nên hầu hết response trả về json. Quy ước chung cho url thế nào để gửi request và trả về json data. Trong Restful API, endpoints tức URLs sẽ quy ước cấu trúc API và cái mà …

Nhận bài viết mới nhất qua email của bạn

Get notified when we publish new articles for free! (Fill in email and Confirm verification link)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial