Naruto Ninja Battle v4 – Naruto Konoha Legends Mugen

Sharing now

4.6/5 - (7 bình chọn)

Naruto Konoha Legends Mugen – Naruto Ninja Battle v4

Naruto Konoha Legends – Naruto Ninja Battle v4 là game đấu võ trên nền mugen engine. Naruto là loạt manga Nhật Bản bằng văn bản và minh họa bởi tác giả Kishimoto Masashi, đã được dựng thành anime (phim hoạt hình Nhật). Trong game này có hàng loạt các nhân vật trong các tập cuối của truyện Naruto shippuuden.
► Naruto MUGEN FULL GAME | Version M.U.G.E.N 1.1, Resolution 1280×720

Các hình ảnh trong game Naruto Konoha Legends – Naruto Ninja Battle v4

Naruto Ninja Battle (1)Naruto Ninja Battle (2)Naruto Ninja Battle (3)Naruto Ninja Battle (4)Naruto Ninja Battle (5)Naruto Ninja Battle (6)Naruto Ninja Battle (7)Naruto Ninja Battle (8)Naruto Ninja Battle (9)Naruto Ninja Battle (10)Naruto Ninja Battle (11)
Gameplay and download on the website of the game Naruto Konoha Legends (Naruto Ninja Battle V4 by TrafalgarLawzz), Made based of checking engine M.U.G.E.N, in good old Beat´em up style.
Info: 98 Charaters, 47 Stages, Strength of character balance, All characters are of good quality and more special
Cấu hình
Hệ điều hành: Microsoft® Windows® 7, 8, 10
– Bất kỳ hiện đại PC
– Hard disk space: 3.74 GB
– Âm thanh: DirectX 9.0c tương thích card âm thanh
– Quản lý: bàn phím (gamepad)

Video Naruto Konoha Legends – Naruto Ninja Battle v4


Hướng dẫn cài đặt:
1. Tải về và Giải nén
2. Chạy file .exe
3. Fullscreen game nhấn Alt + Enter
Moveset: Phím chiêu
=============================================
– Player 1 Scroll Keys: W,S,A,D – Attack Keys: J,K,L
– Player 2 Scroll Keys: ↑,↓,→,← – Attack Keys: Numpad 1, 2, 3
=============================================
– Combo 1: Player 1: J, Player 2: Numpad 1
– Combo 2: Player 1: K, Player 2: Numpad 2
– Combo 3: Player 1: L, Player 2: Numpad 3
=============================================
– Power Charge: Player 1: P, Player 2: Numpad 0
– Susanoo/Bijuu: Player 1: ↓ + P , Player 2: ↓ + Numpad 0
=============================================
– SPECIAL 1: Player 1: ↓→ + J , Player 2: ↓→ + Numpad 1
– SPECIAL 2: Player 1: ↓→ + K , Player 2: ↓→ + Numpad 2
– SPECIAL 3: Player 1: ↓→ + L , Player 2: ↓→ + Numpad 3
– SPEICAL 4: Player 1: ↓← + J , Player 2: ↓← + Numpad 1
– SPEICIAL 5: Player 1: ↓← + K , Player 2: ↓← + Numpad 2
– SPECIAL 6: Player 1: ↓← + L , Player 2: ↓← + Numpad 3
– Super SPECIAL 1: Player 1: ↓ + J , Player 2: ↓ + Numpad 1
– Super SPECIAL 2: Player 1: ↓ + K , Player 2: ↓ + Numpad 2
– Super SPECIAL 3: Player 1: ↓ + L , Player 2: ↓ + Numpad 3
=============================================
Credits:
– Chars by: Mikel8888, CobraG6, Monkey D. Yomi, Mugen DZ Team #Shingeki, Bills Dios, Shadow Mercer, Akashi Mugen, SMW, InSeph, Orochimaru Sama
– Stages by: Mikel8888
– Original Screenpack by: Roken

Download Naruto Konoha Legends – Naruto Ninja Battle v4


Sharing now

1 bình luận về “Naruto Ninja Battle v4 – Naruto Konoha Legends Mugen”

  1. I think your page needs some fresh posts. Writing manually takes a lot of time, but there is tool for this boring task,
    search for: Ssundee advices unlimited content for any
    blog

    Trả lời

Viết một bình luận