python learning
Lập trình Python

Khóa học lập trình Python toàn tập Tiếng Việt

Khóa học lập trình Python toàn tập từ cơ bản đến nâng cao Tiếng Việt

Trong khóa học này sẽ giúp bạn chưa có kiến thức lập trình (Python from scratch) học lập trình Python cơ bản tới nâng cao. Bài giảng tiếng Việt vô cùng dễ hiểu, mỗi video tập trung vào trọng tâm chính.

python learning

Là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Python hiện nằm trong top 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Đây cũng là ngôn ngữ nổi tiếng về sự chặt chẽ, nhanh, mạnh, và có mặt ở mọi hệ điều hành. Nhu cầu tuyển dụng các lập trình viên sử dụng Python ngày càng cao từ các doanh nghiệp phát triển hệ thống ERP (ODOO), các framework phát triển ứng dụng web như: Django, Pyramid, Flask, Bottle…

Seri lập trình Python có 89 video (source unica), trung bình video dài chỉ 7 phút thôi bao gồm:

 • Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python.
 • Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python.
 • Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python.
 • Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary.
 • Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python.
 • Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python.
 • Phần 7: Tìm hiểu về module và quản lý lỗi trong Python.
 • Phần 8: Thao tác làm việc với cơ sở dữ liệu.
 • Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy.
 • Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas.
 • Phần 11: Bài tập tình huống.

Tham khảo các bài viết về lập trình Pythonhttps://shareeverythings.com/category/lap-trinh/python/

Please follow and like us:

Giới thiệuQLâm Xmaster

Share Everything !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận bài viết mới nhất qua email của bạn

Get notified when we publish new articles for free! (Fill in email and Confirm verification link)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial