Hướng dẫn thêm local JAR vào Maven Dependency trong Maven project

Sharing now

5/5 - (4 bình chọn)

Cách thêm thư viện JAR vào Maven Dependency Maven project

thêm local JAR vào Maven Dependency

Add local jar to maven project

Sau đây mình sẽ hướng dẫn 2 cách thêm file jar vào Maven Dependency trong Maven project. Thông thường bạn chỉ cần tìm tên thư viện trên website mvnrepository.com là có thể copy vào file pom.xml. Nhưng nếu thư viện đó không có trên website đó thì sao? Bạn phải thêm bằng tay trên local máy tính bạn.

1- Cài đặt bằng tay file JAR vào local Maven repository

Các giải quyết đầu tiên là cài đặt bằng tay file JAR vào local Maven repository sử dụng lệnh install:install-file
Để dùng được lệnh mvn install bạn phải cài đặt maven trên máy tính của bạn. Xem Hướng dẫn cài đặt Maven trên Windows
Cách dùng đơn giản như sau:

mvn install:install-file -Dfile=<path-to-file>

Chú ý là chúng ta chưa thiết lập cụ thể groupIdartifactIdversion và packaging của file JAR cần cài đặt. Để có thể dùng được thư viện JAR trong pom.xml chúng ta nên khai báo chúng.

mvn install:install-file -Dfile=<path-to-file> -DgroupId=<group-id> -DartifactId=<artifact-id> -Dversion=<version>

Cụ thể là:

 • <path-to-file>: Đường dẫn tới file JAR để cài đặt
 • <group-id>: Group id của file JAR
 • <artifact-id>: Artifact id của file JAR
 • <version>:  Version của file JAR

Ví dụ cụ thể:

thêm local JAR vào Maven Dependency

mvn install:install-file -Dfile=D:\Java_Project\lib\CKFinder-2.6.2.1.jar -DgroupId=com.finder
-DartifactId=ckfinder -Dversion=2.6.2.1 -Dpackaging=jar

Bước 1: Với dòng lệnh trên chúng ta đã thêm file JAR vào Maven Dependency trong Project của bạn.
Bước 2: Sau đó thêm dependency tới Maven project của bạn bởi thêm các dòng lệnh sau trong file pom.xml

<dependency>
   <groupId>com.finder</groupId>
   <artifactId>ckfinder</artifactId>
   <version>2.6.2.1</version>
</dependency>

thêm local JAR vào Maven Dependency
Xong rồi! cách Cài đặt bằng tay file JAR vào local Maven repository có 1 số nhược điểm như sau:

 • Không được nhanh do phải làm tới 2 bước mỗi file JAR.
 • Vào ngày đẹp trời bạn đổi local Maven repository thì bạn phải cài đặt lại file JAR đó.
 • Nếu có nhiều người cùng làm việc trong Project này thì mỗi người phải cài đặt file JAR vào local Maven repository của họ.

2- Thêm trực tiếp dependency bằng cách dùng system scope

Hướng giải quyết khác, thêm trực tiếp dependency bằng cách dùng system scope. Tức bạn chỉ cần làm bước 2 trong cách Cài đặt bằng tay file JAR vào local Maven repository đồng thời tham chiếu tới đuờng dẫn đầy đủ file JAR đó.
Cân nhắc là file JAR được đặt trong <PROJECT_ROOT_FOLDER>/lib. Sau đó thêm các lệnh sau vào file pom.xml

<dependency>
	<groupId>com.finder</groupId>
	<artifactId>ckfinder</artifactId>
	<version>2.6.2.1</version>
	<scope>system</scope>
	<systemPath>${basedir}/lib/CKFinder-2.6.2.1.jar</systemPath>
</dependency>

${basedir} đại diện cho thư mục gốc của project nơi có file pom.xml
Xong rồi! Cách này có vẻ nhanh hơn cách Cài đặt bằng tay file JAR vào local Maven repository nhỉ 🙂
Trên đây là 2 cách thêm file jar vào Dependency trong Maven project mà mình thấy đơn giản. Ngoài ra có thể có nhiều cách khác nữa, bạn có thể tự tìm hiểu thêm!


Sharing now

Viết một bình luận