DBeaver Enterprise Full – Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu

Sharing now

5/5 - (5 bình chọn)

DBeaver Enterprise Full – Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tổng hợp hay

DBeaver gồm 2 bản: DBeaver Community Edition(miễn phí) và DBeaver  Enterprise Edition(có phí hoặc dùng thử 2 tuần) nhưng tải miễn phí tại đây.
Download DBeaver Enterprise 3.7 full free
DBeaver là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD. Đặc biệt nó cực nhẹ và nhanh.
DBeaver Enterprise
DBeaver Enterprise hỗ trợ các loại rdbms (cơ sở dữ liệu quan hệ) và nosql (không quan hệ) như Oracle, MySQL, IBM DB2, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Java DB, …
DBeaver Enterprise
DBeaver Enterprise
DBeaver Community chỉ hỗ trợ rdbms (cơ sở dữ liệu quan hệ).
DBeaver Enterprise
DBeaver là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD. Nó có các tính năng như chạy các câu lệnh SQL, SQL script, tự động hoàn thành câu lệnh SQL khi soạn thảo và tạo biểu đồ E-R của cở sở dữ liệu. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ BLOB và CLOB cho phép xem các đối tượng như thế trong cửa sổ resultset.
Download DBeaver Enterprise 3.7 full free
DBeaver Enterprise
Ngoài ra, có thể DBeaver xử lý nguồn dữ liệu bên ngoài cho dù họ có một trình điều khiển JDBC hay không, các công cụ quản lý cơ sở dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như ERD, và một bộ sưu tập các plugins cho các máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL và Oracle.
DBeaver Enterprise

Một số tính năng của DBeaver:

 • Chạy các câu lệnh SQL, SQL script
 • Hỗ trợ hầu hết loại rdbms (cơ sở dữ liệu quan hệ) và nosql (không quan hệ) như Oracle, MySQL, IBM DB2, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Java DB, … nhưng dung lượng phần mềm chỉ chiếm khoảng 30mb
 • Tô màu cú pháp cho câu lệnh SQL, tự động đổi màu tùy theo cơ sở dữ liệu đang làm việc
 • Hỗ trợ tự động hoàn thành câu lệnh SQL khi soạn thảo
 • Tập trung vào việc quản lí bộ nhớ, rất ít tốn RAM
 • Các thao tác cơ sở dữ liệu được được thực hiện ở chế độ non-blocking, nếu bạn thực hiện thao tác mà remote database không phản hồi trong một lúc lâu thì vẫn không làm treo DBeaver.
 • Dễ dàng tạo biểu đồ E-R của cở sở dữ liệu
 • Hỗ trợ đặc biệt cho BLOB và CLOB, bạn có thể dễ dàng xem các đối tượng như thế trong cửa sổ resultset. Nếu một số cột của cơ sở dữ liệu chứa hình ảnh ở định dạn CLOB, bạn có thể xem chúng bằng DBeaver.

Download DBeaver Community Edition at homepage
Download DBeaver Enterprise 3.7 Full


Sharing now

2 bình luận về “DBeaver Enterprise Full – Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu”

 1. While searching for some information over web, I came across this wonderful blog.
  I must say that your blog has an excellent content. Also, design is impressive.
  I am impressed with your work. Keep up the good work
  🙂

  Trả lời
 2. I think your blog needs some fresh content. Writing manually takes a lot of time, but there is tool for this boring task, search
  for: ssundee advices unlimited content for your blog

  Trả lời

Viết một bình luận