Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Python

Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Python

5.0 02 Cài đặt môi trường lập trình Python cơ bản Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch (interpreted), hướng đối tượng (object-oriented), và là một ngôn ngữ bậc cao (high-level). Python hỗ trợ các module và gói (packages), khuyến khích chương trình module hóa và tái sử dụng mã. Python là ngôn ngữ … Đọc tiếpHướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Python

Hướng dẫn quay màn hình có âm thanh với VLC trên Linux

5.0 03 VLC screen recording with audio in Linux Hướng dẫn quay màn hình có âm thanh với VLC trên Linux Bạn bị lỗi quay màn hình với VLC trên linux? Bạn quay màn hình được nhưng không có âm thanh, Làm thế nào để giải quyết? Trước khi giải quyết vấn đề, chúng ta … Đọc tiếpHướng dẫn quay màn hình có âm thanh với VLC trên Linux

Cài đặt WinRar trên Linux (Ubuntu, Mint) với Terminal đơn giản

5.0 02 Install WinRAR In Ubuntu (Linux) with Terminal In One Step Cài đặt WinRar trên Linux (Ubuntu, Mint) với Terminal đơn giản WinRAR chắc chắn là một trong những công cụ nén nổi tiếng nhất. Nhiều trang web tải tệp lên máy chủ của họ bằng cách nén chúng trong tệp RAR để tiết … Đọc tiếpCài đặt WinRar trên Linux (Ubuntu, Mint) với Terminal đơn giản

Subscribe For Latest Updates

Get notified when we publish new articles for free! (Fill in email and Confirm verification link)