Hiển thị 6 Kết quả
Enterprise Architect
Phần mềm PC

Enterprise Architect – Phần mềm vẽ lược đồ UML

Enterprise Architect 12.1.1227 New – Phần mềm thiết kế lược đồ UML Phân tích thiết kế hệ thống theo Hướng đối tượng hay lập trình hướng đối tượng đang là một lối đi hiện đại trong thời điểm này. Bởi vậy ngôn ngữ mô hình hóa UML cũng là một chuẩn được dùng phổ biến. Enterprise Architect là một …

Nhận bài viết mới nhất qua email của bạn

Get notified when we publish new articles for free! (Fill in email and Confirm verification link)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial