Cấp quyền truy cập thư mục tập tin – Take Ownership

Sharing now

5/5 - (1 bình chọn)

Cấp quyền truy cập thư mục tập tin với 1 cú click – Take Ownership
takeOwnerShip

Vì lý do bảo mật, mặc dù bạn đang dùng máy với tài khoản admin nhưng đôi lúc bạn cũng không thể thao tác một tập tin hoặc thư mục nào đó trên máy. “Vì sao vậy?”
– Bởi vì nó thuộc sở hữu của một user khác, ví dụ như user Hệ thống (System), và user này không cho phép bạn thực hiện một hành động nào đó.
Lúc này, bạn cần phải chiếm quyền thì mới có quyền hạn với tập tin, thư mục bị cấm.
Có hai khái niệm trong hành động Take ownership đó là Quyền và Sở hữu. Trước khi cấp quyền cho một user, nói cách khác là user đó có những quyền hạn gì, người sở hữu tài liệu phải đưa user đó vào danh sách được phép truy cập, sau đó có thể phân cho user các quyền : đọc, ghi, xóa, thực thi, v.v…
Vì vậy nếu bạn muốn Cấp quyền truy cập thư mục tập tin nào đó, đầu tiên phải chiếm quyền sở hữu nó, sau đó là tự cấp quyền cho chính mình. Chỉ có những user trong nhóm quản trị mới làm được điều này.
TakeOwnerShip
Có rất nhiều cách để làm điều này, nhưng tôi sẽ hướng dẫn cách đơn giản nhất đó là Cấp quyền truy cập thư mục tập tin với 1 cú click.
Chúng ta sẽ Thêm “Take Ownership” vào Right-Click Menu trên Windows Explorer thông qua file regedit.
TakeOwnerShip

  • Hướng dẫn: Sau khi tải về sẽ có 2 file InstallTakeOwnership.reg, RemoveTakeOwnership.reg
  • Bạn nên backup regedit trước khi cài.
  • Để cài bạn chạy file InstallTakeOwnership.reg, còn lại để xóa.

Video Cấp quyền truy cập thư mục tập tin bị chặn với 1 cú click

Download 2 files Take Ownership


Sharing now

Viết một bình luận