Cấu hình IP tĩnh cho CentOS 7 trên VirtualBox

Sharing now

5/5 - (1 bình chọn)

Configure Static IP Address in CentOS 7 Virtual Box

5 bước để cấu hình IP tĩnh cho CentOS 7 trên VirtualBox một cách đơn giản và nhanh chóng. Chúng ta cùng bắt đầu!

1. Cấu hình VirtualBox cho CentOS 7 như hình

Chuyển Network sang Bridged Adapter
cau-hinh-ip-tinh-cho-centos-7-tren-virtualbox

2. Đăng nhập vào máy ảo Centos 7 và chỉnh sửa file ifcfg-enp0s3

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

Cấu hình ip tĩnh cho Centos 7 bằng cách chỉnh sửa phần in đậm dưới đây:

TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=enp0s3
UUID=6ab8c39d-6b8a-476e-85f8-6acaa996da02
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.100.99
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.100.1
DNS=8.8.8.8

3. Chỉnh sửa file /etc/resolv.conf

vi /etc/resolv.conf

Thay đổi nội dung:

nameserver 8.8.8.8

4. Reset cấu hình mạng cho máy ảo centos 7 để update phần cấu hình trên

service network restart

5. Bạn có thể test bằng lệnh ping google:

ping google.com

Xong mình đã hướng dẫn Cấu hình IP tĩnh cho CentOS 7 trên VirtualBox. Hãy tự nhiên bình luận bên dưới nếu thắc mắc bạn nhé!

Xem thêm: Cách sửa lỗi WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! trên Linux và Mac OS


Sharing now

Viết một bình luận