config static ip in centos 7 virtualbox
Thủ thuật

Cấu hình IP tĩnh cho CentOS 7 trên VirtualBox

Configure Static IP Address in CentOS 7 Virtual Box

5 bước để cấu hình IP tĩnh cho CentOS 7 trên VirtualBox một cách đơn giản và nhanh chóng. Chúng ta cùng bắt đầu!

1. Cấu hình VirtualBox cho CentOS 7 như hình

Chuyển Network sang Bridged Adapter

cau-hinh-ip-tinh-cho-centos-7-tren-virtualbox

2. Đăng nhập vào máy ảo Centos 7 và chỉnh sửa file ifcfg-enp0s3

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

Cấu hình ip tĩnh cho Centos 7 bằng cách chỉnh sửa phần in đậm dưới đây:

TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=enp0s3
UUID=6ab8c39d-6b8a-476e-85f8-6acaa996da02
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.100.99
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.100.1
DNS=8.8.8.8

3. Chỉnh sửa file /etc/resolv.conf

vi /etc/resolv.conf

Thay đổi nội dung:

nameserver 8.8.8.8

4. Reset cấu hình mạng cho máy ảo centos 7 để update phần cấu hình trên

service network restart

5. Bạn có thể test bằng lệnh ping google:

ping google.com

Xong mình đã hướng dẫn Cấu hình IP tĩnh cho CentOS 7 trên VirtualBox. Hãy tự nhiên bình luận bên dưới nếu thắc mắc bạn nhé!

Xem thêm: Cách sửa lỗi WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE! trên Linux và Mac OS

Please follow and like us:

AboutQLâm Xmaster

Share Everything !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nhận bài viết mới nhất qua email của bạn

Get notified when we publish new articles for free! (Fill in email and Confirm verification link)
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial